Cena kup teraz po zalogowaniu

Asteriscus maritimus
odmiana:

Semi trailing Yellow

alt

alt

 

Ro­śli­na do­sko­na­le na­da­je się do wi­szą­cych po­jem­ni­ków i na ra­ba­ty.

Do­brze znosi wy­so­kie tem­pe­ra­tu­ry.
Duże żółte kwia­ty wy­stę­pu­ją od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka.
Wymaga usu­wa­nia prze­kwi­tłych kwia­tów.